onsdag 10 juni 2015

Gör stämplar med Cameon / Make stamps with Cameron

Idag visar jag hur man använder sin Silhouette Cameo och gör egna clearstamps, stämplar i genomskinligt gummi. 

Förutom en Silhouette Cameo behöver man en special skärmatta för stämpelmaterial som är mindre än de vanliga skärmattorna och stämpelmaterial i gummi. Skärmattan har perforerade hål i sig så att det inte ska bli bubblor under stämpelmaterialet när man skär. Om man köper ett startpaket för stämpeltillverkning får man också med två akrylblock och lite andra attiraljer.

***
Today I show how to use the Silhouette Cameo and make your own clearstamps.

Beside a Silhouette Cameo you need a particular cutting mat for stamp material that are smaller than the regular cuttingmat and stamp material i rubber. The cutting mat has perforated holes in it so that it does not become bubbles under the stamp material when you cut. If you buy the stamp startkit you also get two acrylic blocks and some other stuff.


När du har öppnat Silhouette Studio så börja med att ändra inställningarna under Design Settings, både under Page Size och under Cutting Mat väljer du Stamp. Materialet till stämplar är 6” x 7.5”, formatet som visas på skärmen anpassas när du gör dessa inställningar. 

***
Once you open Silhouette Studio start to change the settings under Design Page Settings, both by Page Size and Cutting Mat you have to select Stamp. The material for the stamps is 6” x 7.5”, the format adjusted on the screen when you make these settings.

Det man måste tänka på när man gör stämplar är att varje del man skär ut blir en egen stämpel. Om jag t.ex. skriver ”Vecka” som på bilden ovan blir varje bokstav en egen stämpel.

***
What you need to consider when making your stamps is that each part that you cut out becomes it’s own stamp. If I eg writes "Week" as shown above, then each letter will be is it’s own stamp.


Om jag istället skriver "Vecka" med typsnittet ovan (som för övrigt är gratis och heter Monoment) så hänger hela ordet ihop till en stämpel. 

***
If I instead write "Week" with the font above, (that’s by the way is a free font called Monoment) the whole word will hold together and become one stamp.


Vill du få texten att hänga ihop glöm inte att sammanfoga texten genom att först klicka på Ungroup selected Shape.

***
If you want the text in one shape don’t forget to merge the text by first clicking on Ungroup selected Shape.


Sedan klickar du på Weld selected shapes into one shape.

***
Then click Weld selected shapes into one shape.


Nu har du en sammanhängande form att skära ut.

***
Now you have a connected shape to cut.


När du är klar med designen på stämplarna är det dags att skära ut dem. Ta bort det vita skyddspappret på skärmattan och montera stämpelmaterialet på mattan. Stryk fast materialet noga så det inte finna några luftbubblor under. Klicka på Cut settings och välj Stamp Material under Material Type. 

***
When you are happy with the design of the stamps, it's time to cut them out. Remove the white protecting paper that’s on the cutting mat and attached the stamp material on the cutting mat. Attach the material carefully so it does not are any air bubbles under it. Click the Cut settings and select Stamp Material under Material Type. 


Ändra knivens inställningar enligt det som dyker upp när du klickar på Stamp Material. Glöm inte att flytta den högra rullen (inringad) mot mitten så den håller fast mattan ordentligt när Camon skär.

Innan du skär designen, klicka på Test Cut så att du ser att kniven skär igenom materialet på ett bra sätt, sen är det bara att skära ut stämplarna. När det är klar, lossa försiktigt stämplarna från mattan och börja använda dem.

***
Change the blade settings according to what appears when you click the Stamp Materials. Do not forget to move the right roll (circled) to the middle so it holds the mat firmly when Camon cuts.

Before you cut the design, click on the Test Cut so that you see that the knife cuts through the material in a good way, then it’s time to cut the stamps. When it’s done, carefully loosen the stamps from the mat and start using them.

Tips / Tip


Ett litet tips när du ska använda de stämplar som är sladdriga och svåra att montera så att motivet blir rakt på akrylblocket. 

Lägg stämpel på ett linjerat papper eller på det du tänker stämpla, justera till den tills det ser OK ut. Lägg sedan akrylblocket på stämpeln och tryck till hårt, lyft blocket och du har stämpeln rakt och snyggt på akrylblocket och dessutom spegelvänd som den måste vara.

***
A little tip when you are using the stamps that is flimsy and difficult to mount in a straight line on the acrylic block. 

Put the stamp on a sheet of lined paper, or on the thing you are going to stamp on, place it until it looks OK. Then put the acrylic block on the stamp and push hard, lift and you have the stamp straight and neat on the acrylic block and additionally flipped as it must be.


Nu är det dags att stämpla!

***
Now it's time to stamp!


Material/Supplie:
Silhouette Cameo 12 tum Startpaket 199218
Silhouette Stämpel Startpaket 199750 
Silhouette Rensning verktyg 199650

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...