onsdag 13 maj 2015

Tryck på gardiner med Cameon / Print on curtains with Cameron

HelenTh - Print on curtains with Cameo

Till mitt nya pysselrum ville jag ha en personlig gardin och valde att trycka text på en vit hissgardin. Själva gardinen köpte jag billigt men man kan sy egna av ett gammalt lakan eller annat. Jag tänker här visa hur jag gjorde trycket på gardinen med hjälp av Silhouette Cameo, vinyl och Silhouettes textilfärger.

***
For my new craftroom I wanted to have a personal curtain and chose to print text on a white roman blind. I bought the white curtain cheap but you can sew your own of an old sheet or something else. I will show how I did the print on the curtain with the help of the Silhouette Cameo, vinyl and Silhouette’s fabric ink.


Jag använder vinyl till detta projekt och då kan man välja ett bredare format än 12 inch, ställ in den önskade bredden under Design Page Settings. Glöm inte att ändra inställningarna vid Cutting Mat till None.

***
I use vinyl to this project, and then you can choose a wider format than 12 inches, set the desired width in the Design Page Settings. Don’t forget to change the settings at the Cutting Mat to None.


Sen gäller det att ta fram en design eller använda en färdig fil från Silhouettes Design Store, jag gjorde min själv med olika typsnitt och lite dekor. Jag måste dock erkänna att den streckade linjen inte blev utskuren på ett bra sätt så i slutänden fick jag måla en streckad linje med en tunn pensel på gardinen.

***
Then we have to make a design, or use a prepared file from Silhouettes Design Store, I made my own with different fonts and little decor. However, I must admit that the dotted line was not cut out in a good way so in the end I had to paint a dashed line with a thin brush on the curtain.


När designen är klar så är det dags att skära ut den i vinyl. Under Cut Settings välj Vinyl, ändra knivens inställning, ladda vinylen utan skärmatta i Cameon och skär sedan ut designen. Gör gärna ett test innan du skär ut hela designen, det brukar vara en bra idé.

***
Once the design is complete, it's time to cut out the vinyl. Under Settings, select Vinyl, change the blade setting, load the vinyl without cutting mat in the Cameo and then cut out the design. Please do a test before you cut out the whole design, it's usually a good idea.


När vinylen är utskuren är det dags att rensa bort allt som är utskuret eftersom vinylen ska användas som en stencil.

***
When the vinyl is cut, it's time to clean out anything that is cut because the vinyl will be used as a stencil.


Eftersom jag hade många mindre delar på min utskurna vinyl valde jag att använda transferpapper, det är lättare när man får med alla bitar på en gång. Har man en enklare design kan man klara sig utan. Använder du transferpapper, ta bort bakgrundspappret på baksidan och klistra över den utskurna designen. Ta sedan försiktigt bort bakgrundspappret på vinylen så hela vinylen sitter på transferpappret. 

***
Since I had many small parts on my cut out vinyl, I chose to use the transfer paper, it's easier when you get all the pieces together at once. If you have a simpler design, you can do without. Do you use transfer paper, remove the backing paper on the transfer paper and paste it over the cut-out design. Then gently remove the backing paper on the vinyl so the whole vinyl sitting on transfer paper.


Stryk gardinen innan du placerar ut designen där du vill ha den och lägg någonting under gardiner där trycket ska placeras, en tidning eller en bit papp. Färgen går igenom tyget och kan skada underlaget. Lägg sedan designen försiktigt på tyget och flytta runt den tills du känner dig nöjd med placeringen. Gnugga sedan fast vinylen på tyget och ta bort transferpappret försiktigt.

***
Iron the curtain before putting out the design where you want it and put something under the curtain where the print will be placed, a newspaper or a piece of cardboard. The fabric ink goes through the fabric and can damage the surface otherwise. Then put the design on the fabric and gently move it around until you feel satisfied with the placement. Then rub the vinyl on the fabric and remove the transfer paper carefully.


När vinylen är på plats är det dags att plocka fram färgen. Jag blandade till en grå färg i en liten skål med svart och vit textilfärg och man använder bäst en svamp för att applicera färgen på gardinen. Färgen duttar man på tyget med svampen tills hela designen är täckt med färg.

***
When the vinyl is in place it is time to pick out the color. I mixed a gray color in a small bowl with black and white fabric ink and you have to use a sponge to apply the paint on the curtain. Dab the color on the fabric with the sponge until the whole design is covered with paint.


Låt sedan färgen torka helt, minst 20 minuter men gärna längre, innan du avlägsnar vinylen. När färge är helt orr, stryk det att fästa färgen permanent. 

***
Then let the paint dry completely, at least 20 minutes but preferably longer, before removing the vinyl. Once the ink is dry, iron it to set the ink permanently.


Nu är det bara att hänga upp den färdiga gardinen i fönstret.

***
Now just to hang the finished curtains in the window.


Material/Supplies:
Silhouette Cameo 12 tum Startpaket 199218
Silhouette Premium Vinyl Svart 12´ 199120
Silhouette Rensning verktyg 199650
Silhouette Black Fabrik Ink 58 ml 199401
Silhouette White Fabrik Ink 58 ml 199402

1 kommentar:

Besökare

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...