onsdag 8 april 2015

Använda vinyl på canvas/Use vinyl on canvas


Jag har provat att använda utskuren vinyl till dekor på canvas men det är väldigt svårt att få vinylen att sitta fast utan extra lim, mod podge eller dylikt. Vinyl kan ändå vara väldigt användbart när man gör tavlor och jag ska idag visa ett sätt. 

***
I have tried using cut out vinyl as decor on canvas but it's very difficult to get the vinyl to stuck without additional glue, mod podge, or other. Vinyl can still be very useful when you make paintings and I will now show you one way how.
_____

När man ska skära ut i vinyl så har man lite andra möjligheter att välja storlek på sitt objekt. Man kan skära ut lika stora motiv som den vinyl man har, max 12 inch = 304,8 mm bredd och sedan så lång som vinylrullen är. Börja därför med att ställa in storleken på din design i Silhouette Studio och eftersom man inte behöver någon Cutting Mat välj None vid Cutting Mat. 

***
When to cut in vinyl you have some other options to choose the size on your object. You can cut out just as large as the vinyl has, up to 12 inches and then as long as vinyl roll is. Start by setting the size of your design in Silhouette Studio, and since you do not need a Cutting Mat select None for the Cutting Mat.


Till min tavla har jag valt en världskarta inköpt i Silhouettes onlinebutik. När designen är klar är det dags att skära ut i vinyl. Under Cut Settings välj Vinyl och skär ut designen, jag brukar alltid först göra ett test genom att klicka på Test Cut när jag ändrat inställningarna. 

***
To my painting, I have chosen a world map purchased in the Silhouette Online Store. Once the design is complete, it is time to cut in vinyl. At the menu Cut Settings, select Vinyl and cut out the design, I always do a test first by clicking on the Test Cut when I have changed the settings.


Jag har sedan tidigare förberett min canvas genom att måla med röd akrylfärg blandat med lite svart för att få skiftningar över det område som kartan ska täcka.

***
I have already prepared my canvas by painting with red acrylic paint, mixed with a little black to get shifts, over the area that the map should cover.


När designen är utskuren i Cameon plockar jag bort all vinyl utanför kartdelarna eftersom jag tänkt använda vinylen som en mask, täck sedan kartan med transferpapper, det är det enklaste sättet att föra över designen till canvasduken. Gnugga fast transferpappret ordentligt över designen, gärna med Silhouettes gummiskrapa eller ett gammal kreditkort.

***
Once the design is cut with the Cameon I pick off all vinyl outside the map because I plan to use the vinyl as a mask, then cover the map with transfer paper, it is the easiest way to transfer the design to the canvas. Rub the transfer paper firmly over the design, preferably with Silhouettes squeegee or old credit card.


Lossa sedan designen från bakgrundspappret så att det sitter fast i transferpappret, kolla noga allt eftersom du drar loss designen och om någon del inte följer med gnugga fast delen på transferpappret igen och gör ett nytt försök.

***
Then loosen the design from the background paper so that it is attached to the transfer paper, check carefully as you pull off the design, and if any part does not letting go, rubb the part on the transfer paper once more and try again.


Nu är det dags att fästa designen på canvasduken men innan dess lägg några böcker eller annat under duken, innanför träramen så att själva duken har stöd underifrån, annars är det svårt att fästa vinylen tillräckligt. När du fått designen där den ska vara, gnugga fast designen på canvasduken ordentlig sedan ska transferpappret dras bort. Gör det försiktigt och gnugga fast delar som inte vill släppa transferpappret.

***
Now is the time to transfer the design on to the canvas but before that add some books or other things in the canvas, inside the wooden frame so that the fabric is supported from below, otherwise it is difficult to attach the vinyl sufficient. Once you got the design where it should be and rubbed the design on canvas the transfers the paper shall be pulled away. Do it gently and rub the parts that do not want to got loose of the transfer paper.


För att försegla kanterna måla över designen med ett lager Mod Pode, då smyger sig ingen färg in under kanterna.

***
To seal the edges paint over the design with a layer of Mod Podge, then does not the color sneaks under the edges.


När det torkat måla över det röda med Gesso.

**
When it dried paint over the red with Gesso.


Det kunde ha räckt bra så men jag gjorde en extra touch genom att kladda lite färg runt kartans kanter med svart, grått och lite annat.

***
It could have been enough gso far but I made an extra touch by smudging a little color around the edge of the map with black, gray and some else


När allt har torkat är det bara det sista steget kvar, vinylen ska bort, använd rensningsverktyget men gör det lite försiktigt så inte canvasen skadas.

***
Once everything has dried, only the last step remains, the vinyl has to be removed, please use a sharp tool but do it gently so you not damage the canvas.


Nu är tavlan färdig!

***
Now the canvas is ready!


Material/Supplies:
Silhouette Cameo 12 tum Startpaket 199218
M5040 Dunkel Brown XF5 325 x 3000 mm
Martha Stewart Craft Paint Gesso Primer White PL32314
Silhouette Rensning verktyg 199650
Aslan Skrapa med filt på en sida för vinyl. 199553
Martha Stewart Craft Satin Tartan Red PL32049
Martha Stewart Craft Satin Beetle Black PL32082
Martha Sewart Craft Satin Chamomile PL32067
Martha Stewart Craft Satin Grey Wolf PL32079Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...