fredag 5 december 2014

Tack för DT-ansökan - nu är valet gjort! / Thanks for the DT-application - we've made our choice

Vi vill tacka alla som sökte till en ev. DT / gäst-DT plats under vårt DT-call som vi hade nu i november inför 2015!

Vi har nu gjort vårt val och under 2015 kommer vårt DesignTeam att se lite annorlunda ut än vad det gjort under 2014.

En designer har valt att lämna sin plats åt en ny designer och dessutom kommer vi att gästspelas av några gäst-DT under 2015.

Mer information kommer inom kort :o)
--------------------------------
We want to thank all of you who wanted to be a part of the Hobbyworld DesignTeam and sent us your designteam application this November when we had the DT-call for 2015!

We have made our choice and during 2015 will our DesignTeam be a little different than it has been during 2014.

One designer has decided to resign and make room for a very talanted designer but we will also have some great guest-designers during 2015.

More information will come shortly :o)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...