lördag 1 november 2014

Är du den vi söker?

Hobbyworld.se är en snabbt växande distributör som säljer produkter som hör till en kreativ hobby. Det är material till scrapbooking, korttillverkning, möbelmålning och annan heminredning som levereras till butiker i Sverige, Norden och Baltiska länder.

Vi sätter kvalitet före kvantitet och hos oss får våra kunder bra och professionell hjälp när det behövs. Bakom hobbyworld.se står företaget Specialfolie som även driver craftworld.se och folier.se som båda är slutkundsbutiker. Eftersom butikerna har samma ägare kan alster som vårt DesignTeam skapar att visas i de olika butikernas bloggar mm.

I vårt sortiment har vi många ledande märken, bl a Prima Marketing, Martha Stewart Craft, Silhouette, EK Success, BazzillBasicPapers, My Mind's Eye, Spellbinder, Epiphany Craft, Marianne Design, Teresa Collins Design, Basic Grey, We R Memory Keepers och många, många fler.

Vi söker nu gäst-DTs och/eller designer till vårt redan existerande och duktiga DesignTeam.

Som medlem i Hobbyworlds DesignTeam vill vi att du:
- är positiv och stolt över att få tillhöra vårt DesignTeam
- är kreativ och ivrig att få visa upp dina välarbetade alster, alster som vi tror kommer att vara en stor inspirationskälla för andra pysslare
- gör minst 1 steg-för-steg beskrivning (sk tutorial) i månaden
- skapar minst 1 alster varje vecka. Alster såsom layouter, kort, canvas/tavlor, tygtryck eller något annat som du gjort speciellt till vår blogg, ibland kan det vara fritt skapande och ibland utifrån givna önskemål
- är aktiv och gärna kommer med förslag över förbättringar, förslag på nya leverantörer och nya infallsvinklar
- är en person som gärna håller sig uppdaterad om kommande trender inom vårt område och även skapar egna trender
- vara villig att ställa upp på träffar och mässor för att demonstrera våra produkter
- har en blogg där du aktivt visar dina alster

Har du intresse för bl a sömnad och övrig dekoration av kläder, heminredning samt smyckestillverkning, då produktsortimentet även innefattar produkter som kan användas till detta, så är det ett extra plus.

Som medlem i Hobbyworlds DesignTeam får du, utöver ovanstående:
- arbeta med det senaste materialet
- ge din röst på bästa bidrag i våra tävlingar
- generös rabatt i vår webbshop
- självklart får du bidra med alster till andra butikers tävlingar
- behålla dina alster som du skapar men ibland kan vi vilja låna dem

Visst låter det både spännande och roligt att vara medlem i vårt DesignTeam?

Skicka ett mail till oss: helena@hobbyworld.se. Berätta om dig själv i mailet och hur din förväntan för att designa för oss ser ut och vad du kan tillföra teamet. Skicka gärna med ett foto på dig själv.

Vi ser också att du även bifogar minst 4 bilder på alster du skapat under det senaste halvåret och det gör självklart inget om du visat upp dem tidigare på olika sätt, via internet eller liknande. Dina alster får vara max 1200 x 1200 pixlar stora. Länka även till din egna blogg/hemsida.

Naturligtvis kommer samtliga ansökningar att behandlas helt konfidentiellt. Men vill du själv berätta att du sökt som DesignTeam medlem hos Hobbyworld får du självklart göra det.

Din ansökan vill vi ha senast den 20 november 2014.

Blir du utvald till vårt DT gäller det för 2015 och blir du utvald att gästa oss som gäst-DT är det för en 2-månadersperiod (månaderna meddelas senare).

Varmt välkommen med din ansökan!
Helena, Richard o Mikael på Hobbyworld

--------------------------------------------------------------------------
Hobbyworld.se is a fast growing distributor of products for a creative hobby, for example products for scrapbooking, cardmaking, home decor etc for stores in Sweden, the Nordic and Baltic countries.

We put quality before quantity and our customers recieve good and professional help when needed. Behind hobbyworld.se is the company Specialfolie which also owns craftworld.se and folier.se which are endcustomer webshops. Projects from our DesignTeam can be shown in the blogs etc for the different webshops.

You can find the most known and popular brands in our store such as Prima Marketing, Martha Stewart Craft, Silhouette, EK Success, BazzillBasicPapers, My Mind's Eye, Spellbinder, Epiphany Craft, Marianne Design, Teresa Collins Design, Basic Grey, We R Memory Keepers and many, many more.

We are now looking for guest designers and/or a designer for our existing DesignTeam.

As a member of Hobbyworlds DesignTeam we want you to

- be positive and proud to be a part of our DesignTeam
- be creative and eager to show your projects, projects we hope will be a great inspiration for other crafters
- publish at least 1 step-by-step instruction (tutorial) per month

- publish at least 1 project each week in our blog. Projects includes layouts, cards, canvases, paintings, printed fabrics or other crafts you've made especially for our blog.
- be active and love to suggests improvements, new suppliers etc.
- keep yourself updated on coming trends and happily create your own trends
- be willing to demonstrate our products on tradeshows and conventions
- have your own active blog where you show your projects
 

An extra plus if you have a passion for sewing, clothes decor, home decor and beading etc. because our products also include those categories.

As a member of Hobbyworld's DesignTeam you also get:

- to be creative with the latests products
- to vote in our challenges 
- generous discount in our webshop
- to participate in other challenges if you want to
- to keep your projects, but we might want to use them on occation

Does this sound exciting and fun and do you want to be a member of our DesignTeam?

Send an e-mail to: helena@hobbyworld.se. In the e-mail, tell us a little about yourself, your expectations and what you can contribute with to our existing DesignTeam. We will be happy if you also attach a photo of yourself.

A
lso enclose at least 4 images of projects you have made the last 6 months. The images must be a maximum 1200 x 1200 pixels. Don't forget to link to your blog in the e-mail.

All applications will be handled confidentially. If you want to share it with others it's up to you and of course it's okay with us.

We want your application before November 20th 2014.

If you get the chance to be part of our DesignTeam it will be for 2015 and if you get a guest-DT spot it will be for a period of 2 months (the months will be revealed later on).

Welcome to send your application to us!

Helena, Richard & Mikael at Hobbyworld

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Besökare

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...